Kontakt

Adres:

Al. Poznańska 28a, 64-920 Piła

Adres e-mail:

biuro@investacenter.pl

Telefon:

+48 667 984 084

   INVESTA Spółka z o.o.

Adres:

Al. Poznańska 28a, 64-920 Piła
h

Dane spółki:

NIP: 7642657461; REGON: 301760212 KRS: 0000388387 Sąd Rejonowy w Poznaniu Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy:

6 440 000,00 złotych, w całości wpłacony.

i

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
60 8951 0009 4201 8382 2000 0010

  Podstawowy przedmiot działalności:

  • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  • naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
  • produkcja mydła i detergentów,środków myjących i czyszczących
  • produkcja konstrukcji metalowych i obróbka metali
  • wykonanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
  • obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

"INVESTA" Centrum Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. w Pile

INVESTA Sp. z o.o.

Al. Poznańska 28a, 64-920 Piła
NIP: 7642657461

Projekt strony: Studio Horizon