Spawanie

Zakład został stworzony przez firmę „INVESTA” Centrum Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. w Pile z myślą o wytwarzaniu całkowicie biodegradowalnych produktów myjących i myjąco-dezynfekujących dedykowanych przemysłowi  rolno-spożywczemu, motoryzacyjnemu oraz lotniczemu.

Obecnie produkujemy 40 rodzajów środków myjących i myjąco-dezynfekujących dla przemysłu rolno-spożywczego, w tym chemię gospodarczą oraz środki dla transportu samochodowego, szynowego oraz lotniczego.

   Metoda spawania MAG

Metoda spawania MAG (Metal Activ Gas) jest odmianą spawania łukowego, która polega na spawaniu metali elektrodą topliwą (nieotuloną) w osłonie gazu aktywnego. Gazem ochronnym jest dwutlenek węgla (CO2) lub mieszanka gazowa dwutlenku węgla z argonem (CO2 + Ar).

Metoda spawania MAG (Metal Activ Gas) jest odmianą spawania łukowego, która polega na spawaniu metali elektrodą topliwą (nieotuloną) w osłonie gazu aktywnego. Gazem ochronnym jest dwutlenek węgla (CO2) lub mieszanka gazowa dwutlenku węgla z argonem (CO2 + Ar).

   Metoda spawania TIG

Metoda spawania TIG (Tungsten Inert Gas) polega na topieniu brzegów spawanego materiału i spoiwa łukiem elektrycznym jarzącym się między elektrodą nietopliwą, a spawanym materiałem w osłonie gazu obojętnego (argonu).

Zastosowanie metody TIG to łączenie stali wysokostopowych oraz metali nieżelaznych. Zakład zatrudnia uprawnionych spawaczy w wyżej wymienionych metodach.

   Dlaczego warto wybrać Autozabudowy Wałcz?

Złącza spawane potwierdzone są protokołami uznania technologii spawania (WPQR-Welding Procedure Qualification Record) wraz z zatwierdzonymi instrukcjami (WPS – Welding Procedure Specification), których baza regularnie się poszerza.

Nad poprawnością procesów spawania czuwa wykwalifikowany personel o pełnym poziomie kompetencji (IWE – International Welding Engineer, VT2 – Visual Testing level 2, UT2 – Ultrasonic Testing level 2).

INVESTA Sp. z o.o.

Al. Poznańska 28a, 64-920 Piła
NIP: 7642657461

Projekt strony: Studio Horizon